יובלים – החזר מס שבח

מס שבח הוא דרישת התשלום למדינה עבור מכירה של דירה. ישנה חובה להעביר חלק מהרווח של מכירת דירה בחזרה לקופה הציבורית. החלק נקבע לפי ההפרש בין המחיר בו נרכשה הדירה לבין המחיר בו נמכרה. מס השבח יהיה בשיעור של 25% מהרווח על הדירה, אלא אם מדובר במכירה ראשונה של דירה ואז ישנו פטור מתשלום. חישוב המס צמוד למדד ומקזזים ממנו הוצאות נוספות שהתבצעו עבור הדירה.

אם הינכם חושבים כי אתם זכאים להחזר מס שבח על מכירה, אנו נבחן ביחד אתכם את זכאותכם ואת הסכום שתוכלו לקבל בחזרה ונגיש את כל המסמכים הרלוונטיים בשמכם עד שתקבלו את ההחזר.

מי זכאי להחזר מס שבח?

שכירים

עצמאים

גמלאים

לבדיקת זכאות מלא פרטים

צוות המשרד

רז טנדלר

Raz Tendler
מנהל חשבונות

דניאלה יעקב

Daniella Yaakov
שירות לקוחות